Kulturna dediščina

V sodelovanju s partnerji (kulturna društva in samostojni delavci na področju kulture iz Ajdovščine) Mladinski hotel Ajdovščina organizira delavnice in večdnevne kolonije z različnih področij umetnosti (gledališka dejavnost, kiparstvo, slikarstvo, ročna dela, vizualne umetnosti in oblikovanje, filmska umetnost …).